ĐIỂM BÁO NGÀY 27/09: Giá trị vững bền

Video - cách đây 2 tháng

Với sứ mệnh đi tìm chuẩn mực sống mới, đây là năm thứ 6, DĐDN tổ chức Chương trình Bình chọn các DỰ ÁN ĐÁNG SỐNG, trở thành một trong những động lực cho sự phát triển bền vững của thị trường.

Tác giả: BẢO LOAN