ĐIỂM BÁO NGÀY 29/09: Liên kết doanh nghiệp Trung du miền núi Bắc Bộ

Video - cách đây 2 tháng

Được sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, DĐDN tổ chức Diễn đàn “Liên kết doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ”.

Tác giả: BẢO LOAN