ĐIỂM BÁO NGÀY 29/3: Thiếu cơ chế phát triển bền vững KCN VN

Video - cách đây 4 tuần

"Làm thế nào để phát triển KCN bền vững" là nội dung được thảo luận tại Diễn đàn Thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp Việt Nam, được tổ chức vào sáng 28/2/2024.

Tác giả: MINH CHÂU