Động lực nào sẽ hỗ trợ nhóm bluechips?

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 2 tháng

Với việc chạm đỉnh mới lần này nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có còn động lực tăng trưởng? Và nhóm này liệu còn giữ vai trò hỗ trợ tăng trưởng bền vững của thị trường trong xu thế hiện nay?

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG