Hải Phòng: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển

Video - cách đây 3 tháng

Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm không gian, dư địa phát triển sẽ là tiền đề quan trọng để Hải Phòng thu hút đầu tư, thực hiện các dự án lớn.

Tác giả: MINH HUỆ - HẢI NGÂN