Kiểm soát chất lượng vaccine COVID19 như thế nào trong điều kiện hiện nay?

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 tuần

Theo Thứ trưởng Trương Quốc Cường, cách kiểm soát chất lượng vaccine tốt nhất là mua trực tiếp của các nhà sản xuất mà không thông qua các công ty trung gian.

Tác giả: BẢO LOAN