Liên kết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - kết nối từ chính mối dây doanh nghiệp

Video - cách đây 2 tháng

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều lợi thế và tiềm năng nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả, liên kết vùng sẽ đem đến động lực phát triển và sự kết nối từ chính mối dây doanh nghiệp.

Tác giả: BẢO LOAN