Mở thêm cơ chế cho du lịch xanh Đà Nẵng

Du lịch - cách đây 7 tháng

So với nhu cầu du lịch sau dịch bệnh, TP Đà Nẵng cần chú trọng hơn nữa việc mở cơ chế phát triển các sản phẩm du lịch xanh, cộng đồng,... để thu hút du khách.

Tác giả: TUẤN VỸ