Năm 2020 VCCI tiếp tục là động lực trong cải cách thể chế

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 năm

Đó là chia sẻ của TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khi trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp.

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hương - Bảo Loan