Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Video - cách đây 2 tháng

Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Quảng Nam mặc dù được tạo điều kiện rất tốt nhưng thực chất vẫn còn thiếu một số mảnh ghép để tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST hoàn chỉnh.

Tác giả: BẢO LOAN - BÍCH PHƯƠNG