Quảng Ninh: Lan tỏa môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi đến cộng đồng doanh nghiệp

Video - cách đây 4 tháng

Tại chương trình gặp gỡ Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề: “Quảng Ninh - Hội tụ và Lan tỏa” mới đây, VCCI và tỉnh Quảng Ninh đã lan tỏa môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi đến cộng đồng doanh nghiệp.

Tác giả: CƯỜNG NGÂN