Quy hoạch nuôi biển: Cần sự chung tay của nhiều ngành

Video - cách đây 1 tháng

Để phát triển ngành nuôi biển theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, hài hoà với các ngành kinh tế khác thì cần hơn nữa sự chung tay của nhiều ban ngành.

Tác giả: HƯƠNG GIANG