Thanh Hóa: Tạo môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực

Chính trị - Xã hội - cách đây 5 tháng

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ xây dựng “Chính quyền điện tử”, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn.

Tác giả: Hoàng Hưng - Khắc Lãng