Trong bối cảnh giao dịch không ổn định, nhà đầu tư nên làm gì?

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 1 tháng

Theo ông Trần Đức Anh - GĐ Vĩ mô và chiến lược thị trường Cty BKSV, nhà đầu tư nên hạn chế tối đa việc trading ngắn hạn, hạn chế tuyệt đối sử dụng lệnh MP, xác định vùng mua-bán trước khi đặt lệnh

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG