Điện Biên tạo bước đột phá trong tiếp cận đất đai

Diendandoanhnghiep.vn Ông Vũ Ngọc Vương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên nhấn mạnh: Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

>> Điện Biên đặt mục tiêu cải thiện ít nhất 5 bậc trong xếp hạng PCI toàn quốc năm 2023

Theo ông Vũ Ngọc Vương, việc quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện nay vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Ở mức độ tổng quan, nguồn lực về đất đai vẫn chưa được khai thác, phát huy đầy đủ và bền vững nhất để phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; việc sử dụng đất đai ở một số nơi còn chưa thực sự hiệu quả.

Bên cạnh đó, các quy định pháp luật hiện hành còn có một số bất cập khiến nhà đầu tư khó khăn trong tiếp cận đất đai. Đây là một trong những khó khăn để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Mặt khác, quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp diễn ra trên địa bàn tỉnh còn chậm, chưa theo kịp nhu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, là yếu tố cản trở người dân và doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp.

Các vi phạm về chính sách, pháp luật về đất đai còn xảy ra, như: Tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng, không đăng ký biến động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn chiếm tỷ lệ lớn và có xu hướng tăng theo các năm.

Ông Vũ Ngọc Vương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên

Ông Vũ Ngọc Vương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên

- Sở đã có những giải pháp tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong việc quản lý, đảm bảo quy hoạch góp phần cải thiện, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Điện Biên, thưa ông?

Trước những khó khăn đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về quản lý đất đai, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, cải cách thủ tục hành chính (TTHC)… thực hiện triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động số 2660/KH-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cụ thể:

Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu rà soát và đơn giản hóa TTHC, đề xuất bãi bỏ TTHC không cần thiết, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết TTHC, đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở dữ liệu số về đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện đầy đủ các nội dung công khai, minh bạch quy trình TTHC của Sở đặc biệt đối với các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận đất đai khi triển khai các dự án đầu tư có sử dụng đất; cấp phép kinh doanh có điều kiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên làm việc với UBND huyện Tuần Giáo về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên làm việc với UBND huyện Tuần Giáo về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Thực hiện công khai, minh bạch và công bố rộng rãi, đầy đủ, kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các cơ chế, chính sách, TTHC, quy trình giải quyết công việc… để doanh nghiệp tra cứu và tìm hiểu thông tin, từ đó tạo thuận lợi tối đa khi doanh nghiệp thực hiện TTHC.

Sở cũng đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiện toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp trên địa bàn tỉnh để hoạt động đồng bộ thống nhất có hiệu quả hơn, đảm bảo đủ năng lực thực dịch vụ công về đất đai. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai.

- Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp là cơ sở để xác định quỹ đất do người dân và nhà nước quản lý, qua đó tạo điều kiện cho việc giao đất, cho thuê đất, hợp tác, liên kết phát triển sản xuất giữa người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong việc phát triển cây mắc ca. Xin ông cho biết công tác này được thực hiện như thế nào trong thời gian vừa qua và mục tiêu trong thời gian sắp tới?

Những năm gần đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn các Nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai; đồng hành cùng các nhà đầu tư kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật đất đai trên địa bàn triển khai; đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật đất đai, cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư có liên quan đến các dự án trồng rừng, dự án trồng mắc ca trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, diện tích trồng cây mắc ca theo các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đã được đưa vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Tổng diện tích đất mà Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành các quyết định cho các doanh nghiệp thuê đất là hơn 1.000ha.

Vùng trồng cây Mắc ca công nghệ cao của Công ty cổ phần Mắc ca Kinh Bắc Điện Biên tại xã Phì Nhừ huyện Điện Biên Đông.

Vùng trồng cây Mắc ca công nghệ cao của Công ty cổ phần Mắc ca Kinh Bắc Điện Biên tại xã Phì Nhừ huyện Điện Biên Đông.

Tỉnh đã cấp 165 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, đơn vị; Thực hiện đăng ký biến động đất đai 125 hồ sơ do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Thanh An, Thanh Xương huyện Điện Biên; Thực hiện nghiệm thu và duyệt Hồ sơ, sản phẩm đo đạc dự án mắc ca trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích là gần 4.000ha.

Đối với diện tích trồng mắc ca theo hình thức liên kết với người sử dụng đất là hộ gia đình cá nhân, Sở đã đề nghị UBND các huyện Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, Điện Biên, Tuần Giáo và thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân để thực hiện liên kết và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp trồng mắc ca theo đúng sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 973/UBND-KTN ngày 8/4/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc định hướng một số nội dung về cơ chế chính sách đối với các dự án trồng Mắc ca trên địa bàn toàn tỉnh.

- Kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính là một trong những yếu tố quan trọng trong việc kiến tạo phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Vấn đề này, đã được Sở quan tâm như thế nào, thưa ông?

Sở Tài nguyên và Môi trường luôn xác định công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên triển khai quyết liệt tại tất cả các phòng, đơn vị, đồng thời Sở đã gắn kết quả thực hiện CCHC, giải quyết TTHC là tiêu chí xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức viên chức (CCVC). Với phương châm lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ, sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, CCVC. Để làm được điều đó, Sở đã triển khai nhiều giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, trong đó giải pháp về con người, được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Qua đó, ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, doanh nghiệp của đội ngũ CCVC được nâng cao.

Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên.

Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa tại Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên.

Với việc triển khai đồng bộ giải pháp về con người trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường được đánh giá không có hiện tượng cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu, gây khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp; thái độ của cán bộ, CCVC đối với tổ chức, doanh nghiệp thể hiện trọng thị hơn; tổ chức, doanh nghiệp thấy mình được tôn trọng hơn qua tiếp xúc với cán bộ, CCVC thuộc Sở; các thủ tục hành chính được tận tình hướng dẫn, thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, đúng hẹn, sớm hẹn nên tổ chức, doanh nghiệp tin tưởng hơn vào sự điều hành, hoạt động của Sở.

- Theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022, chỉ số thành phần tiếp cận đất đai của Điện Biên tuy đã được cải thiện đáng kể (6.77 điểm), tăng 0.52 điểm so với năm 2021 nhưng còn khá khiêm tốn so với một số tỉnh, thành cả nước. Xin ông cho biết, năm 2023, Sở đã những có giải pháp gì nhằm “khơi thông” và tạo bước đột phá chỉ số trên?

Việc hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên sự chuyển biến còn chưa đạt kỳ vọng. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp đã có nhiều đổi mới, nhưng kết quả đạt được chưa nhiều; việc giải quyết khó khăn vướng mắc cho một số doanh nghiệp còn chưa thật sự chủ động, đôi khi thiếu quyết liệt. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, thực hiện thủ tục đất đai còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và sự phối hợp của các cấp, các ngành hiệu quả chưa cao.

>> Điện Biên phấn đấu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước đạt trên 95% kế hoạch

>> Điện Biên: Quy hoạch là “chìa khóa” thu hút đầu tư

Bên cạnh đó, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi trong khi các văn bản hướng dẫn thi hành chậm được ban hành; tính đồng bộ quy định ở nhiều văn bản luật khác nhau chưa cao nên các doanh nghiệp khó tiếp cận. Một số quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh còn mâu thuẫn, chồng chéo, khó áp dụng. Chính sách đất đai thường xuyên thay đổi, điều chỉnh, bổ sung, người dân có tâm lý chờ đợi tăng giá bồi thường, không chịu bàn giao mặt bằng; nguồn gốc đất đai khá phức tạp, chính sách bồi thường các loại đất, các đối tượng sử dụng đất khác nhau; sự phối hợp giữa chủ đầu tư với các đơn vị làm công tác bồi thường GPMB tại tỉnh chưa chủ động và chặt chẽ.

Chính vì vậy, năm 2023, Sở đã có nhiều giải pháp nhằm “khơi thông” tạo bước đột phá chỉ số tiếp cận đất đai như: Thực hiện công khai thông tin về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đến các tổ chức, cá nhân đảm bảo đầy đủ, nhanh chóng và thuận lợi. Hoàn thiện cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất; thực hiện tốt chính sách tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư để triển khai thực hiện các dự án.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện việc rút ngắn thời gian xử lý xác định giá đất thực tế khi Nhà nước giao đất. Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng khung giá đất sát với giá thực tế trên thị trường, rút ngắn thời gian xác định giá đất cụ thể.

Tiếp tục thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính về đất đai và tổ chức triển khai thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, không gây khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Chủ động tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai; cơ chế, chính sách phù hợp tạo quỹ đất sạch để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện các giải pháp để tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ hỗ trợ công dân, tổ chức.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Điện Biên tạo bước đột phá trong tiếp cận đất đai tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713928544 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713928544 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10