Bộ trưởng Bộ TN&MT: Điều chỉnh quy chuẩn môi trường không khí theo hướng cao nhất của châu Âu

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 năm

Bộ trưởng TN&MT cho biết: “Thời gian tới, khi Luật Bảo vệ Môi trường được thông qua, nhiều bất cập, vướng mắc sẽ được giải quyết”.

Tác giả: Nguồn: VTV1