Cần có nguồn vốn cụ thể cho thị trường bất động sản

Video - cách đây 9 tháng

Đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề xuất cần có nguồn vốn cụ thể cho thị trường bất động sản, nhất là cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại với giá thấp hiện nay.

Tác giả: BẢO LOAN