Chính sách hỗ trợ có, doanh nghiệp vẫn khó thụ hưởng

Video - cách đây 4 tháng

"Có những Nghị quyết đưa ra rất trúng, rất đúng thế nhưng các giải pháp thực hiện để doanh nghiệp được thụ hưởng thì còn nhiều khó khăn".

Tác giả: BẢO LOAN