ĐIỂM BÁO NGÀY 07/05: Cơ chế tài chính cho hợp tác công tư

Video - cách đây 1 tháng

Tinh thần của Luật về PPP đã toát lên một định hướng mới, thay vì “khoán trắng” cho đầu tư tư nhân thì nay, Nhà nước sẵn sàng tham gia về tài chính, qua đó cùng với tư nhân quản lý các dự án PPP.

Tác giả: BẢO LOAN