ĐIỂM BÁO NGÀY 12/6: “Đánh thuế” đầu tư vàng?

Video - cách đây 1 tháng

Khi các phương pháp điều tiết thị trường vàng hiện tại vẫn chỉ được xem là tạm thời, thì các công cụ thuế đối với giao dịch tài sản này đang được nhắc tới.

Tác giả: MINH CHÂU