ĐIỂM BÁO NGÀY 21/08: Gạo Việt vào EU: "Mình làm khó ta"

Video - cách đây 10 tháng

Nghị định hướng dẫn xuất khẩu gạo vào EU bị nhiều doanh nghiệp phản ánh có quy định chưa tạo sự đơn giản hóa cho doanh nghiệp mà tạo ra cơ chế xin - cho.

Tác giả: BẢO LOAN