ĐIỂM BÁO NGÀY 30/08: Liên kết khu công nghiệp trục cao tốc phía Đông

Video - cách đây 10 tháng

Diễn đàn Liên kết phát triển hạ tầng KCN trục cao tốc phía Đông do VCCI phối hợp với UBND Tp Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương chỉ đạo, tổ chức, ngày 31/8/2023 tại TP Hải Phòng.

Tác giả: BẢO LOAN