ĐIỂM BÁO NGÀY 5/6: CSI - thực hành quản trị doanh nghiệp bền vững

Video - cách đây 1 tuần

Chương trình CSI năm nay sẽ có nhiều thay đổi để đảm bảo sự đánh giá chính xác hơn cũng như phù hợp với xu hướng chuyển đổi của thế giới.

Tác giả: MINH CHÂU