ĐIỂM BÁO NGÀY 7/6: Quy định mới về kinh doanh xăng dầu

Video - cách đây 6 ngày

Để ứng phó, phòng ngừa rủi ro biến động về giá, hầu hết doanh nghiệp các nước phát triển thường sử dụng công cụ bảo hiểm giá - giao dịch hàng hóa phái sinh.

Tác giả: MINH CHÂU