Doanh nghiệp du lịch tiếp tục gặp khó do COVID-19 bùng phát

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 11 tháng

Doanh nghiệp du lịch đã phải gồng mình để khắc phục mọi khó khăn, hàng ngày trăn trở tìm hướng đi để đối phó với dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Tác giả: HOÀNG HƯNG – LÊ LINH