Khóa đào tạo cố vấn và hành trình mentoring tại Phú Yên

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 4 tháng

Vai trò cố vấn khởi nghiệp vô cùng quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Tác giả: Nhóm Khởi nghiệp