Kinh tế Việt Nam 2023: Vững vàng vượt qua thách thức

Video - cách đây 9 tháng

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Diễn đàn Kinh tế Việt Nam với chủ đề: “Kinh tế Việt Nam 2023: Ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức.

Tác giả: MINH CHÂU