Ngân hàng Nhà nước sẽ phân bổ tiếp room cho "các nhà băng khoẻ"

DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH - cách đây 3 tháng

Hạn mức tín dụng giao từ đầu năm đã được các ngân hàng sử dụng hết nên 1-2 ngày tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ phân bổ tiếp room cho "các nhà băng khoẻ".

Tác giả: BẢO LOAN