Những phiên livestream doanh thu trăm tỷ: Đại diện Tiktok trả lời ra sao?

Video - cách đây 3 ngày

"Một phiên livestream 10 triệu người xem chỉ 1% người mua thì đã có tới 100.000 đơn hàng nên doanh thu 100-200 tỷ đồng không phải là con số lớn".

Tác giả: NHÓM PV