Quảng Nam tăng cường liên kết phát triển du lịch biển đảo

Video - cách đây 7 tháng

Du lịch biển đảo tại Quảng Nam hiện tại chỉ dừng ở việc khai thác ven bờ, các hoạt động du lịch bổ sung, bổ trợ vẫn chưa nhiều, vì vậy địa phương đang lên kế hoạch liên kết để phát triển.

Tác giả: TUẤN VỸ