"Ùn" năng lượng tái tạo: Câu chuyện không chỉ riêng Việt Nam

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 3 năm

Đó là chia sẻ của ông Jérôme Pécresse - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành GE Renewable Energy khi trao đổi với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp.

Tác giả: Đinh Thanh - Lê Sáng