8 đề xuất xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản

Diendandoanhnghiep.vn Góp ý Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản, HoREA cho rằng cần bổ sung nội dung chia sẻ thông tin tại các Bộ, Sở ngành.

>> Xây dựng cơ sở dữ liệu trong định giá công nghệ

Nhiều dữ liệu liên quan đến bất động sản, nhà ở được quản lý, cập nhật thường xuyên tại các Bộ, Sở ngành.

Thứ nhất, theo HoREA, thực tế số liệu thửa đất đã có sẵn và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Bộ TN&MT và Sở TN&MT các địa phương, điển hình là Sở TN&MT TP. HCM đã thống kê có 1.819.185 thửa đất trên địa bàn, trong đó đã có 1.806.150 thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận và chỉ còn 13.035 thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận và số liệu về thửa đất là một căn cứ để Bộ Xây dựng thực hiện Đề án đánh số nhà, công trình xây dựng.

Thứ hai, đơn vị này cũng đề nghị bổ sung quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trong nước vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại điểm c khoản 2 Điều 15 dự thảo. Bởi lẽ hiện nay số liệu đăng ký vốn đầu tư trong nước vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn đã có sẵn và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Sở Kế hoạch Đầu tư các địa phương khi thực hiện đăng ký kinh doanh, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thứ ba, đề nghị Ngân hàng Nhà nước chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về dư nợ tín dụng, trong đó có kết quả việc cơ cấu nợ, nợ quá hạn, nợ xấu đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản tại. Do hiện nay số liệu về dư nợ tín dụng, cơ cấu nợ, nợ quá hạn, nợ xấu đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản đã có sẵn, được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước ở Trung ương và cấp tỉnh.

Thứ tư, đề nghị bổ sung quy định Bộ Tài chính chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trong đó có danh mục, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán, giá trị vốn hóa, giá trị hàng tồn kho bất động sản của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết, bởi các dữ liệu trên đã có sẵn, được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của sàn chứng khoán, sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính.

Thứ năm, đề nghị bổ sung quy định Tổng Cục Thuế chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về giá trị giao dịch (theo hợp đồng) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất và thị trường bất động sản. Theo HoREA, hiện nay số liệu trên đã có sẵn, được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của các cơ quan thuế tại các địa phương và Tổng Cục Thuế, ví dụ tỷ trọng thu ngân sách nhà nước từ đất/thu nội địa trong giai đoạn 2005-2022 là 13,16%.

>> Nhiễu loạn thông tin báo cáo thị trường bất động sản

Việc bổ sung quy định các bộ, ngành chia sẻ thông tin không làm phát sinh chi phí, ngân sách. Ảnh: DH

Thứ sáu, dề nghị bổ sung quy định UBND cấp tỉnh chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn, số liệu này vốn đã được cơ sở dữ liệu tại Trung tâm đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp hoặc số liệu về kết quả đấu thầu dự án có sử dụng đất, được cập nhật trong cơ sở dữ liệu tại Sở Kế hoạch Đầu tư của các địa phương.  

Đồng thời, đề nghị bổ sung quy định UBND cấp tỉnh chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về cá nhân nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn, số liệu này đã được các địa phương quản lý chặt chẽ.

Thứ bảy, đề nghị quy định sàn giao dịch bất động sản cung cấp thông tin, dữ liệu. Theo HoREA, quy định này sẽ không làm phát sinh tăng thêm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ đối với các sàn giao dịch bất động sản, bởi lẽ trách nhiệm báo cáo nội dung này của sàn giao dịch bất động sản đã được quy định tại khoản 8 Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và tại các điểm e và g khoản 2 Điều 15 dự thảo.

Và cuối cùng, HoREA cũng kiến nghị Bộ Xây dựng chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu tích hợp vào cơ sở dữ liệu lớn quốc gia (Big Data) theo quy định của pháp luật.

HoREA cho rằng các nội dung trên sẽ không làm phát sinh tăng thêm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ đối với Bộ Xây dựng mà chỉ nhằm quy định đầy đủ Điều 15 dự thảo về chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu, theo đó Bộ Xây dựng vừa là cơ quan được chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu, vừa là cơ quan có trách nhiệm chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu cho các cơ quan nhà nước có liên quan.  

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết 8 đề xuất xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1720909476 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1720909476 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10