Hải Phòng – Vươn tới những tầm cao

Diendandoanhnghiep.vn Năm 2020, bằng những cách làm sáng tạo, quyết liệt, TP Hải Phòng đã đạt được những thành tựu đột phá. Đây là nền tảng vô cùng quan trọng để Hải Phòng tự tin vươn tới những tầm cao.

Nhân dịp Xuân mới Tân Sửu 2021, phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về những nội dung liên quan.

- Năm 2020 là một năm khó khăn bởi dịch COVID-19 trên toàn cầu nhưng Hải Phòng vẫn được đánh giá ghi được nhiều dấu ấn đặc biệt. Xin ông cho biết vài nét về đánh giá này?

Có thể nói năm 2020 vừa qua, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, bao gồm cả những yếu tố truyền thống và phi truyền thống. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất là sự bùng phát đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu, tác động hết sức tiêu cực đến kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng.

Nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, kết hợp với phát huy nội lực, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng đã đạt được những kết quả toàn diện, xuất hiện nhiều yếu tố mới tạo tiền đề phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Công nghiệp Hải Phòng vẫn đạt mức tăng trưởng tốt

Công nghiệp Hải Phòng vẫn đạt mức tăng trưởng tốt

Điều hết sức quan trọng là, giữa bối cảnh đó, Hải Phòng đã trở thành điểm sáng của cả nước khi thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng chống thành công dịch bệnh, vừa duy trì phát triển kinh tế, vừa tổ chức thành công và đúng tiến độ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Riêng về phát triển kinh tế xã hội, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội XV Đảng bộ thành phố, cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2015-2020.

Chúng ta đã đạt những kết quả rất ấn tượng, các chỉ tiêu đều tăng trưởng cao, GRDP tăng trưởng 11,22%, đứng thứ hai cả nước. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, cải cách hành chính được tăng cường. Kết cấu hạ tầng có những phát triển đột phá, thành phố đã khởi công và khánh thành nhiều dự án quan trọng. Hạ tầng đô thị được nâng cấp, đầu tư mạnh mẽ, một số KĐT mới văn minh, hiện đại, đồng bộ đã từng bước được đưa vào sử dụng.

- Trên nền tảng những thành tựu nổi bật của năm 2020 cũng như cả giai đoạn 2015-2020, xin ông cho biết về mục tiêu phấn đấu của TP Hải Phòng trong năm 2021 và giai đoạn tiếp theo?

Bước vào năm 2021, năm đầu tiên Hải Phòng triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng các cấp, cũng là thể chế hóa những mục tiêu chiến lược được định hướng trong Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là nguồn động lực to lớn để TP Hải Phòng nhận diện đúng những thách thức và cơ hội, lựa chọn khâu đột phá để tiếp tục phát triển. Những kết quả tích cực là rất rõ, nhưng chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế để phấn đấu đạt được mục tiêu cao hơn. Với quyết tâm rất cao, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng đã phân tích sâu tình hình, nhận định bối cảnh quốc tế, trong nước và thành phố để xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2021 và cả giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Trong đó, phát huy những thành tựu đạt được trong giai đoạn đã qua, TP Hải Phòng lựa chọn chủ đề hành động năm 2021 là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Bám sát chủ đề hành động này, thành phố xác định đây là nhiệm vụ, giải pháp có ý nghĩa quyết định, nhằm tạo lập và tập trung nguồn lực để phát triển.

Đối với từng lĩnh vực công việc cụ thể, TP Hải Phòng sẽ kiên quyết và sát sao trong chỉ đạo, điều hành để bảo đảm các dự án, công trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, xem đây là động lực để tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn tới. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, ưu tiên cơ cấu lại các ngành sản xuất chủ lực theo hướng bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sẽ triển khai một số thay đổi trong cách làm cụ thể. Bên cạnh đó thành phố tiếp tục quan tâm các chính sách về an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, chăm lo chu đáo gia đình chính sách, tích cực giảm nghèo...

Đến năm 2030, Hải Phòng phát triển thành thành phố công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á

Mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng phát triển thành thành phố công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á

Các mục tiêu sắp tới: Các mục tiêu phát triển của Hải Phòng trong giai đoạn mới đã được đưa ra. Cụ thể, đến năm 2025, Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đạt các tiêu chí đô thị loại I; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm dịch vụ logistics quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ biển của cả nước, trung tâm nghề cá, dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn phía Bắc; Cát Bà, Đồ Sơn cùng với Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc tế. Hoàn thành việc di chuyển trung tâm hành chính thành phố sang phía bắc sông Cấm… Tại thời điểm này, tỉ trọng đóng góp vào GDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ là 23,7%. GRDP bình quân đầu người đạt 14.740 USD. Thu ngân sách đạt 180.000 đến 190.000 tỷ đồng,…

Đến năm 2030, Hải Phòng phát triển thành thành phố công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao; trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ… Cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt. Hoàn thành việc chuyển đổi 50% số huyện thành đơn vị hành chính cấp quận… Lúc này, đóng góp của Hải Phòng vào GDP của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ tăng lên thành 28,3%; GRDP bình quân đầu người là 29.900 USD; thu ngân sách đạt từ 300.000 – 310.000 tỷ đồng.

Dài hạn hơn, tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng sẽ trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Những mục tiêu mà Bộ Chính trị đã đặt ra cho Hải Phòng trong giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 có thể khẳng định là rất cao. Cụ thể, chỉ cần so sánh GRDP bình quân giữa năm 2017 – 2025 - 2030 sẽ thấy. Năm 2017, GRDP bình quân đầu người của Hải Phòng mới đạt 3.694 USD – tăng 5,43 lần so với năm 2003 (cách 15 năm), trung bình mỗi năm tăng hơn 200 USD/người/năm; nhưng từ năm 2017 - 2025 (sau 9 năm) đã phải đạt 14.740 USD, tức trung bình mỗi năm tăng hơn 1.227 USD/người/năm; và từ 2025 - 2030 (sau 6 năm) với chỉ tiêu là 29.900 USD thì mức tăng trung bình mỗi năm hơn 2.526 USD/người/năm.

Tuy còn không ít khó khăn, thách thức phía trước, trước mắt là đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng khó lường, nhưng với những thời cơ mới, vận hội mới, cùng những định hướng đã rõ ràng, chúng ta có niềm tin chắc chắn rằng, toàn Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân thành phố sẽ phát huy cao độ truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Các chỉ tiêu chủ yếu của TP Hải Phòng phấn đấu thực hiện năm 2021:

Chỉ tiêu kinh tế: Tăng trưởng GRDP đạt 13,5% so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 6.600 USD; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 17%; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 89.490,478 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 35.000 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 204 nghìn tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu đạt 22,3 tỷ USD; Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 159 triệu tấn; Khách du lịch đạt 8,25 triệu lượt; Tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt 41%; Hoàn thành xây dựng mô hình thí điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu; Thu hút 2,5 đến 3,0 tỷ USD vốn đầu tư FDI

Chỉ tiêu xã hội: Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 3,77%; Giải quyết việc làm cho khoảng 56.000 lượt người lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85,5%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 36% Không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%.

Chỉ tiêu môi trường: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100%; Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh: ở đô thị đạt 100%; nông thôn đạt 91%; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 21,2%.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng – Vươn tới những tầm cao tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1624137847 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1624137847 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7