Kinh tế số và đổi mới sáng tạo: Chìa khóa phát triển bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Diendandoanhnghiep.vn Kinh tế số và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội từ các doanh nghiệp khởi nghiệp.

>>>Techfest Việt Nam 2023: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam vươn tầm Quốc tế

TS Trần Quý - Viện trưởng Viện Kinh tế số: “Việt Nam là xã hội lấy con người làm trung tâm Phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội bằng hệ thống tích hợp cao giữa không gian thực và không gian số”.

TS Trần Quý - Viện trưởng Viện Kinh tế số

TS Trần Quý - Viện trưởng Viện Kinh tế số giảng viên khoá tập huấn với mục tiêu cập nhật thông tin, chính sách và tăng cường liên kết phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Kinh tế số

Kinh tế số là hoạt động kinh tế sử dụng công nghệ số và dữ liệu số. Sử dụng môi trường số làm không gian hoạt động công nghệ thông tin, viễn thông để tăng năng suất lao động, đổi mới mô hình kinh doanh và tối ưu hóa cấu trúc nền kinh tế.

Xây dựng thể chế số, hoàn thiện chính sách và môi trường pháp lý là nhiệm vụ xuyên suốt, có mức độ ưu tiên cao nhất, được lồng ghép trong tất cả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế số.

Xây dựng hạ tầng số, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, bao gồm hạ tầng số và hạ tầng thiết yếu nhằm phục vụ kinh tế số và xã hội số.

Phát triển nền tảng số giúp hệ thống thông tin, phục vụ các giao dịch điện tử trực tuyến hướng chúng hoạt động theo mô hình sử dụng công nghệ số. Từ đó, tạo môi trường mạng cho phép nhiều bên cùng tham gia để cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân, có thể sử dụng nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện, linh hoạt theo nhu cầu. Ngoài ra, nền tảng số sẽ dễ phổ biến trên diện rộng, các bên tham gia không cần tự đầu tư, quản lý vận hành, duy trì.

Phát triển dữ liệu số bao gồm dữ liệu và khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu hay chính tạo nên “huyết mạch” quan trọng của nền kinh tế số và xã hội số.

Kinh tế số xã hội số

Kinh tế số xã hội số phát triển nhân lực số theo hướng tập trung phát triển nhân lực. Công nghệ số sẽ đáp ứng các kỹ năng mới liên quan đến điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, kiến trúc hệ thống, kỹ nghệ phần mềm, thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng an toàn thông tin.

Phát triển kỹ năng số, công dân số và văn hóa số: Phát triển theo hướng phổ cập kỹ thuật số toàn diện để hình thành nên một xã hội số công bằng và khơi dậy tiềm năng, sự tự hào Việt Nam và niềm tin của người dân trên không gian số.

Phát triển doanh nghiệp số gồm các doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi các doanh nghiệp truyền thông thành doanh nghiệp số.

Phát triển thanh toán số theo hướng phổ cập tài chính toàn diện thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng, phát triển năng lực quản lý các nền tảng số, xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, tạo niềm tin để mạnh mẽ thực hiện chuyển đổi số từ môi trường thực lên môi trường số.

Đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo là việc tạo ra các ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm hàng hóa.

Sáng tạo là điểm khởi đầu của đổi mới và nó cũng là kết quả từ quá trình sáng tạo của người lao động trong doanh nghiệp

Đổi mới sáng tạo thành công khi đưa các ý tưởng vào thực tiễn để tạo ra giá trị gia tăng, ví dụ thông qua thương mại hóa.

Đổi mới sáng tạo cần xuất phát từ những nguồn tri thức mới mà phần lớn là dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và việc phát triển công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học.

Khởi nghiệp?

Khởi nghiệp là từ dùng để chỉ việc ấp ủ lên ý tưởng cho một công việc kinh doanh riêng và từng bước thực hiện nó. Thường thì bạn sẽ thành lập một doanh nghiệp mà tại đó bạn là người quản lý, người sáng lập hoặc đồng sáng lập.

Khởi nghiệp còn là khi tạo ra, ứng dụng những thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là quá trình khởi nghiệp dựa trên ý tưởng sáng tạo, tạo ra sản phẩm mới; hoặc sản phẩm cũ nhưng có các điểm khác nổi trội, ưu việt hơn so với những sản phẩm, dịch vụ đã từng có trên thị trường và được phát triển nhanh chóng vượt bậc.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tập trung vào việc tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới mang các giá trị đột phá, tính sáng tạo cao. Cần dựa trên một công nghệ mới hoặc tạo ra một hình thức kinh doanh mới; xây dựng một phân khúc thị trường mới, nghĩa là phải tạo ra sự khác biệt không chỉ ở trong nước mà với tất cả các công ty trên thế giới.

Khởi nghiệp là một hành trình cả cuộc đời của doanh nhân đi tìm kiếm cơ hội, huy động nguồn lực và chấp nhận rủi ro để thực hiện hóa giấc mơ sản sinh của cải xã hội. Trong hành trình đổi mới, sáng tạo là yếu tố cốt lõi quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.

Khởi sự doanh nghiệp thông thường có thể là bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, không nhất thiết phải là doanh nghiệp có tính sáng tạo. Sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp khởi sự thông thường có thể là những sản phẩm, dịch vụ đã có trên thị trường, hoặc là những sản phẩm, dịch vụ mới nhưng không có giá trị đột phá.

Vai trò của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tạo ra giải pháp mới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp tạo ra các giải pháp đột phá để giải quyết các vấn đề hiện tại; từ cải thiện sản phẩm và dịch vụ đến tạo ra các công nghệ và sản phẩm hoàn toàn mới.

Thúc đẩy sự cạnh tranh từ việc khuyến khích đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, làm nổi bật sự cạnh tranh giữa các công ty và thị trường, tạo động lực cho sự phát triển và thúc đẩy sáng tạo thường xuyên.

Tạo ra việc làm, tạo ra cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giúp thúc đẩy sự sáng tạo và sự phát triển trong cộng đồng kinh doanh.

Trong kinh tế, việc tăng cường cạnh tranh đổi mới sáng tạo giúp tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới đẩy mạnh cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và tạo động lực cho sự phát triển của nền kinh tế.

Tạo ra giá trị gia tăng đổi mới sáng tạo có thể tạo ra giá trị gia tăng cho các sản phẩm và dịch vụ phải mang lại lợi ích kinh tế và xã hội cho các cá nhân và tổ chức.

Tạo điều kiện phát triển bền vững đổi mới sáng tạo; đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các giải pháp phát triển bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế.

Để thành công trong giới khởi nghiệp phải không chỉ cần riêng lẻ đổi mới sáng tạo, mà còn cần văn hóa sáng kiến khởi nghiệp, trang bị cho mình những khái niệm và nguyên tắc cơ bản của hai khái niệm này là cần thiết.

Việc cạnh tranh thể hiện rõ khi chỉ có doanh nghiệp đổi mới có thể tồn tại được trong môi trường kinh doanh ngày nay, vì thế cần tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới giúp tăng cường năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Xây dựng thương hiệu sáng tạo giúp doanh nghiệp phát triển thương hiệu, tăng cường thương mại hóa và quảng bá hình ảnh sản phẩm lên thị trường.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Kinh tế số và đổi mới sáng tạo: Chìa khóa phát triển bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại chuyên mục Khởi nghiệp của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1701538375 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1701538375 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10