Phát triển Hải Lăng thành trung tâm công nghiệp của tỉnh Quảng Trị

Diendandoanhnghiep.vn Xây dựng huyện Hải Lăng trở thành thị xã, Quảng Trị đặt mục tiêu phát triển địa phương này trở thành trọng điểm công nghiệp tỉnh và là trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực.

 

>>>Nhiều cơ hội hợp tác đầu tư giữa Quảng Trị và Changwon (Hàn Quốc)

Ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, những năm qua huyện luôn quan tâm quy hoạch, đầu tư phát triển các khu, CCN trên địa bàn. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng, doanh nghiệp. Với thông điệp “4 sẵn sàng” để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển đó là: 1 là sẵn sàng về mặt bằng; 2 là sẵn sàng cải cách;  3 là sẵn sàng hỗ trợ; 4 là sẵn sàng về nhân lực. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhanh chóng triển khai dự án, sớm đi vào hoạt động SXKD.

Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thi công Khu bến cảng Mỹ Thủy tháng 3/2024

Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thi công Khu bến cảng Mỹ Thủy tháng 3/2024

HIỆN THỰC HÓA QUY HOẠCH

UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng đến năm 2040, định hướng đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu xây dựng huyện Hải Lăng đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025; xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao vào giai đoạn 2025 - 2030, trở thành huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Trị và là trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị; vùng có tiềm năng khai thác phát triển du lịch của tỉnh,…phát triển huyện Hải Lăng trở thành thị xã Hải Lăng trước năm 2040, đạt đô thị loại IV.

Hiện nay, trên địa bàn huyện hiện có 1 KCN và 3 CCN đã được phê duyệt quy hoạch. Quy mô sản xuất công nghiệp tăng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,5%/năm. KCN Quảng Trị hơn 2.000 tỷ khởi công tháng 12/2023. Dự án sẽ được phát triển trong 12 năm, tạo việc làm cho 30.000 đến 40.000 lao động.

KCN Quảng Trị hơn 2.000 tỷ khởi công tháng 12/2023. Dự án sẽ được phát triển trong 12 năm. Khi đi vào hoạt động, dự kiến sẽ tạo việc làm cho 30.000 đến 40.000 lao động

KCN Quảng Trị hơn 2.000 tỷ khởi công tháng 12/2023. Dự án sẽ được phát triển trong 12 năm. Khi đi vào hoạt động, dự kiến sẽ tạo việc làm cho 30.000 đến 40.000 lao động

Công tác quy hoạch xây dựng và phát triển các khu vực trên địa bàn huyện Hải Lăng gắn liền với Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; phù hợp với quy hoạch sản xuất, phát triển KT-XH; Xây dựng các đô thị mới theo Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Quảng Trị. Đến năm 2030 có 2 đô thị loại V đô thị Diên Sanh, đô thị La Vang và 1 khu vực phát triển đô thị (khu vực phát triển đô thị Hải Chánh).

Về phát triển KCN, CCN đến năm 2030, sẽ tập trung đầu tư và hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng KCN Quảng Trị, CCN Hải Thượng, Hải Chánh và một số khu – CCN khác trên địa bàn huyện Hải Lăng. Tầm nhìn năm 2040, sẽ thành lập tổ hợp các KCN, CCN với tổng quy mô khoảng 2.200 ha, có ranh giới từ KCN Quảng Trị đến giáp ranh cao tốc Cam Lộ - La Sơn; thành lập CCN Thượng Lâm, Diên Sanh 2, Hải Trường; CCN Khu vực ngã 5…

Theo quy hoạch này, trong tương lai, huyện Hải Lăng sẽ có tính chất và chức năng là khu vực kinh tế tổng hợp, dịch vụ du lịch, TM-DV, nông nghiệp; ưu tiên phát triển công nghiệp dịch vụ, định hướng trở thành khu vực trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh và là trung tâm trung chuyển hàng hoá khu vực.

Huyện Hải Lăng trở thành thị xã trước năm 2040, đạt đô thị loại IV

Huyện Hải Lăng trở thành thị xã trước năm 2040, đạt đô thị loại IV

Hải Lăng cũng sẽ là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội và ANQP, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển KT-XH khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị. Là vùng có tiềm năng khai thác phát triển du lịch của tỉnh, phát triển các loại hình du lịch văn hoá, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên đa dạng và hệ thống di tích lịch sử.

Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư đầu năm 2019. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14.200 tỷ đồng. Quy mô của dự án khu bến cảng Mỹ Thủy là 685ha, bao gồm 10 bến cảng, có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 100 nghìn tấn. Dự án được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 gồm 4 bến, đầu tư tới năm 2025, giai đoạn 2 gồm 3 bến, đầu tư tới năm 2031 và giai đoạn 3 gồm 3 bến, đầu tư tới năm 2036. Khu bến cảng Mỹ Thủy phục vụ chủ yếu cho Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và hàng hóa quá cảnh từ Lào, đông bắc Thái Lan trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây.

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Ông Lê Đức Thịnh nhấn mạnh, huyện xây dựng môi trường đầu tư minh bạch trong quy hoạch, tiếp cận đất đai, chuyển đổi số đơn giản hóa TTHC thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm từng phòng, ban chuyên môn tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của CBCCVC về ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Người đứng đầu phải năng động, tiên phong trong thực hiện vai trò trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành cùng với doanh nghiệp; linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc; duy trì gặp gỡ, đối thoại trực tiếp để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư và SXKD. Quán triệt, chỉ đạo cấp dưới thực hiện nghiêm công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục, kiến nghị của nhà đầu tư và doanh nghiệp nhằm tạo môi trường kinh doanh năng động, minh bạch để các nhà đầu tư và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển SXKD trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, huyệnp/Hải Lăng, xã Hải Trường ghi nhận ý kiến tại buổi đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất GPMB dự án KCN Quảng Trị

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, huyện Hải Lăng, xã Hải Trường ghi nhận ý kiến tại buổi đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất GPMB dự án KCN Quảng Trị

GPMB luôn là vấn đề khó khăn với mọi dự án, nhất là những dự án trọng điểm có diện tích thu hồi lớn. Huyện đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để công tác GPMB dự án bảo đảm tiến độ. Đến nay, tổng diện tích đã ban hành Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án GPMB và người dân đã đồng thuận của dự án KCN Quảng Trị (giai đoạn 1) là 96,01 ha/96,05 ha, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ trên 122,29 tỷ; ban hành Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án GPMB và người dân đã đồng thuận đối với dự án khu bến cảng Mỹ Thủy là 125,49 ha/133,67 ha, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ trên 95,23 tỷ đồng. Khi đi vào sản xuất sẽ tạo đà cho phát triển kinh tế huyện Hải Lăng.

Có thể nói, những thành tựu của Hải Lăng đạt được trong thời gian vừa qua tạo nên vị thế mới cho huyện, đồng thời, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Quảng Trị. Đó cũng là những tiền đề để Hải Lăng đẩy nhanh nhịp độ phát triển, vươn lên trở thành huyện dẫn đầu trong toàn tỉnh Quảng Trị.

 

Từ khóa
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Phát triển Hải Lăng thành trung tâm công nghiệp của tỉnh Quảng Trị tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1718855023 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1718855023 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10