Để Việt Nam "hấp thụ" tốt hơn lợi ích từ EVFTA và EVIPA

Video - cách đây 1 năm

Sau hơn một năm thực thi, CPTPP đã có những hiệu quả đối với nền kinh tế Việt Nam, kinh nghiệm từ hiệp định này cũng là bài học để Việt Nam hấp thụ tốt hơn lợi ích từ EVFTA, EVIPA và những FTA khác.

Tác giả: Bảo Loan