ĐIỂM BÁO NGÀY 24/05/2023: Đưa nhà ở xã hội về đúng đối tượng

Video - cách đây 2 tuần

Mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trước thời hạn 2030 đã được thể hiện tại Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tác giả: BẢO LOAN