ĐIỂM BÁO NGÀY 26/05: Để TP Hồ Chí Minh tiếp tục là "đầu tàu" kinh tế

Video - cách đây 1 năm

Cần có một thể chế tương thích và vượt trội để TP. HCM có thể thực hiện được những mục tiêu và tầm nhìn 2030-2045. Xứng tầm là một “đầu tàu” kinh tế của cả nước.

Tác giả: BẢO LOAN