Hải Dương: Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư FDI

Video - cách đây 12 tháng

Hải Dương không thu hút FDI bằng mọi giá mà có chọn lọc theo hướng FDI xanh, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường; bảo đảm hài hoà lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

Tác giả: HẢI NGÂN