Lỗ hổng pháp lý cản trở khu công nghiệp, khu kinh tế bền vững

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 tháng

Có nhiều điểm nghẽn pháp lý khiến cho sự phát triển KCN, KKT tại Việt Nam hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tác giả: Hoàng Hưng