“Lối thoát mới” cho chung cư cũ (KỲ II): Thí điểm cơ chế đặc thù về tỷ lệ đồng thuận

Bất động sản - cách đây 5 tháng

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM thì giải pháp căn cơ cho câu chuyện cải tạo chung cư cũ phải đến từ chính sách.

Tác giả: LÊ SÁNG - BẢO LOAN