Phát triển mô hình khu công nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh và bền vững

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 tháng

Hướng tới việc kết nối các khu công nghiệp với cộng đồng dân cư xung quanh và tập trung vào việc phát triển thành phố, đô thị theo hướng bền vững

Tác giả: Hoàng Hưng