Các quỹ đầu tư tư nhân đang quan tâm đến doanh nghiệp lĩnh vực nào?

Video - cách đây 11 tháng

Ông Quan Đức Hoàng - Chủ tịch HĐQT Quỹ A+ cho biết: các lĩnh vực như nông nghiệp xanh, ngành hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khác... hiện đang được các Quỹ đầu tư tư nhân rất quan tâm.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN