Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp kết nạp Đảng viên mới và công bố công tác nhân sự

Diendandoanhnghiep.vn Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ VCCI, sáng 15/9, Tạp chí DĐDN đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới; đồng thời tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

* Lễ kết nạp Đảng viên mới là một hoạt động quan trọng nằm trong quá trình xây dựng Đảng của Chi bộ Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, nhằm kết nạp những quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI phát biểu.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI; đồng chí Nguyễn Linh Anh - Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và các đồng chí trong Chi bộ Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI và đồng chí Nguyễn Linh Anhp/- Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp trao quyết định và hoa cho đảng viên mới Nguyễn Phước.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI và đồng chí Nguyễn Linh Anh - Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp trao quyết định và hoa cho Đảng viên mới Nguyễn Phước.

Đồng chí Nguyễn Linh Anhp/- Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Linh Anh - Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phát biểu.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ VCCI trong việc bồi dưỡng phát triển Đảng viên, Chi bộ Tạp chí DĐDN đã thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên mới và thay đổi nội dung sinh hoạt phong phú.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI và đồng chí Nguyễn Linh Anhp/- Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập phụ trách trao thẻ Đảng cho đồng chí Cao Ngọc Quang và đồng chí Nguyễn Thị Nhung.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI và đồng chí Nguyễn Linh Anh - Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập phụ trách trao thẻ Đảng cho đồng chí Cao Ngọc Quang và đồng chí Nguyễn Thị Nhung.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI đánh giá cao các hoạt động của Chi bộ Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh cho biết, Chi bộ Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã thực hiện đúng chủ trương của Đảng ủy VCCI về công tác Đảng, công tác chuyên môn, đóng vai trò quan trọng là cơ quan ngôn luận, là tiếng nói của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI và đồng chí Nguyễn Linh Anhp/- Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập phụ trách chụp hình lưu niệm cùng các Đảng viên thuộc Chi bộ Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI và đồng chí Nguyễn Linh Anh - Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập phụ trách chụp hình lưu niệm cùng các Đảng viên thuộc Chi bộ Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh: Chi bộ Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp có số lượng đảng viên lớn, chất lượng hoạt động tốt, sắp tới sẽ kiện toàn bộ máy, trở thành Đảng bộ Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.

Để phát triển Chi bộ và sắp tới là Đảng bộ mạnh hơn, đồng chí Nguyễn Quang Vinh cho rằng cần phải dùng tinh thần đoàn kết, công tác chính trị, tư tưởng gắn với công tác xây dựng đảng. Đặc biệt, phải thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, đưa ra các chuyên đề chuyên sâu để thể hiện rõ là cơ quan báo chí đại diện cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp.

* Cũng trong sáng 15/9, Tạp chí DĐDN đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Tống Minh Phương - Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ VCCI, bà Đặng Thanh Trà - Chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ VCCI; ông Nguyễn Linh Anh - Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp; Các Phó Tổng Biên tập và toàn thể cán bộ nhân viên Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ

Toàn cảnh Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị đã thông báo bổ nhiệm lại các cán bộ cấp Trưởng phòng và tương đương, theo Tờ trình số 46 của Tạp chí DĐDN ngày 08/08/2023 và Kết luận số 1617 của cuộc họp Ban Thường trực VCCI ngày 25/8/2023.

Ông Tống Minh Phương, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ VCCI; Ông Nguyễn Linh Anh, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí lên trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí Trưởng phòng và Trưởng Đại diện.

Ông Tống Minh Phương, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ VCCI; Ông Nguyễn Linh Anh, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí lên trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí Trưởng phòng và Trưởng Đại diện.

Hội nghị thông báo bổ nhiệm cán bộ cấp Phó Trưởng Phòng phụ trách và tương đương theo Quyết định số 28/DĐDN-QĐ ngày 06/09/2023 về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ.

Ông Tống Minh Phương, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ VCCI; Ông Nguyễn Linh Anh, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí lên trao quyết định và tặng hoa đồng chíp/Phó Trưởng Phòng Phụ trách Phòng Trị sự - Tài chính.

ÔÔng Tống Minh Phương, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ VCCI; Ông Nguyễn Linh Anh, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí lên trao quyết định và tặng hoa đồng chí Phó Trưởng Phòng Phụ trách Phòng Trị sự - Tài chính.

 

Hội nghị thông báo bổ nhiệm lại cán bộ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương, theo Tờ trình số 66 ngày 10/8/2023 của Phòng Trị sự - Tài chính, Tạp chí DĐDN.

Ông Tống Minh Phương, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ VCCI; Ông Nguyễn Linh Anh, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí lên trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí Phó Trưởng phòng và tương đương.

Ông Tống Minh Phương, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ VCCI; Ông Nguyễn Linh Anh, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí lên trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí Phó Trưởng phòng và tương đương.

 

Hội nghị cũng công bố nội dung bổ nhiệm cấp Phó Trưởng phòng theo Tờ trình số 70 ngày 05/9/2023 của Phòng Trị sự - Tài chính, Tạp chí DĐDN.

Ông Tống Minh Phương, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ VCCI; Ông Nguyễn Linh Anh, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí lên trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí.

Ông Tống Minh Phương, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ VCCI; Ông Nguyễn Linh Anh, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí lên trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí Phó Trưởng phòng.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp kết nạp Đảng viên mới và công bố công tác nhân sự tại chuyên mục VCCI của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1696338209 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1696338209 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10