Đưa Vùng Đồng bằng sông Hồng thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu cả nước

Video - cách đây 3 ngày

Các địa phương trong Vùng Đồng bằng sông Hồng đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp để khẳng định đây sẽ là trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.

Tác giả: LÊ LINH - HẢI NGÂN