Phát triển bền vững khu công nghiệp Việt Nam

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 tháng

Hệ thống KCN, khu kinh tế đã góp phần quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển sản xuất công nghiệp, tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu

Tác giả: Hoàng Hưng