Chống thất thu qua thanh tra, kiểm tra

Diendandoanhnghiep.vn Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, ngành thuế đã thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thực hiện truy thu, truy hoàn… đóng góp tích cực vào kết quả thu NSNN.

>>> Kinh tế phục hồi, thu ngân sách tăng 18,4%

Kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 35.470 tỷ đồng

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, trong thời gian qua, ngành thuế đã có nhiều giải pháp chống thất thu thuế, trong đó việc đẩy mạnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một giải pháp trọng tâm. Riêng 08 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện 37.620 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị truy thu vào NSNN khoảng 7.720 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1.100 tỷ đồng, giảm lỗ 26.650 tỷ đồng.

Bộ phận một cửa Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế.

Bộ phận một cửa Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế.

Để thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố có biện pháp kiểm soát các hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo tránh chồng chéo, trùng lắp với kế hoạch của cơ quan thuế cấp trên và cơ quan chức năng khác; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại doanh nghiệp kết hợp với việc kiểm tra sử dụng hóa đơn nhằm kịp thời phát hiện việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp của doanh nghiệp, qua đó xử lý vi phạm về hóa đơn, về thuế theo qui định.

Ngành thuế cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT, thực hiện đánh giá, phân loại rủi ro các hồ sơ hoàn để thực hiện thanh tra, kiểm tra 100% trong vòng một năm (kể từ thời điểm hoàn thuế) đối với các hồ sơ xác định có rủi ro cao đặc biệt với hoàn thuế xuất khẩu một số mặt hàng như: tinh bột sắn, cao su, hạt điều, dăm gỗ, nông sản,…

 Cùng với việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát việc kê khai và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngành thuế cũng thực hiện rà soát, phân tích rủi ro và tiến hành thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết...

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với loại hình kinh doanh thương mại điện tử trên toàn quốc.

Ngăn ngừa, chống chuyển giá

Theo Lãnh đạo Tổng cục Thuế, về thể chế chính sách giá chuyển nhượng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã nghiên cứu trình Chính phủ, Quốc hội ban hành quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết tại Luật Quản lý thuế và Nghị định nhằm ngăn ngừa, hạn chế hành vi chuyển giá tránh thuế. Luật Quản lý thuế năm mới năm 2019 đã bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của một số Bộ ngành liên quan đến công tác chống chuyển giá.

Bộ Tài chính đã chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP; Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP). Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Cục Thuế Phú Thọ đã sớm phát hiện được những dấu hiệu của Công ty Junma Phú Thọ để chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan công an xác minh, kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế Phú Thọ đã sớm phát hiện được những dấu hiệu của Công ty Junma Phú Thọ để chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan công an xác minh, kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong triển khai thực hiện công tác chống chuyển giá, thời gian qua, cơ quan thuế đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn ngừa việc chuyển giá của doanh nghiệp như: tuyên truyền hỗ trợ, đôn đốc rà soát kê khai, thanh tra kiểm tra, phối hợp với các cơ quan có liên quan như truyền thông, công an, hải quan, các Sở ban ngành… để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá.

Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 258 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 551,65 tỷ đồng; giảm lỗ 7.617,34 tỷ đồng; giảm khấu trừ 6,18 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.636,04 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 271,62 tỷ đồng, giảm lỗ 6.313,7 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.049,57 tỷ đồng.

Tăng cường kiểm tra lĩnh vực kinh doanh TMĐT

Để ngăn ngừa, hạn chế tình trạng gian lận trốn lậu thuế nói đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế khi xây dựng Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội cùng một số văn bản quy phạm pháp luật ban hành kể từ năm 2020 đã bổ sung nhiều quy định liên quan đến quản lý thuế đối với các hoạt động thương mại điện tử (TMĐT). Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế, kê khai nộp thuế đến tất cả người nộp thuế có hoạt động TMĐT. Cùng với việc rà soát, đôn đốc đối với người nộp thuế có hoạt động TMĐT phải kê khai, nộp thuế theo quy định, ngành thuế cũng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra theo quy định đối với các doanh nghiệp có kinh doanh TMĐT nhằm đưa công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT vào nề nếp...

Theo Lãnh đạo Tổng cục Thuế, đối với mô hình hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo trực tuyến của các tổ chức nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam như: Google, YouTube, Facebook, Amazon… cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động này thông qua các đối tác hoặc đại lý quảng cáo của các công ty này hoặc các doanh nghiệp mua dịch vụ trực tiếp của các công ty này tại Việt Nam.

TMĐT

Ngành thuế đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra theo quy định đối với các doanh nghiệp kinh doanh TMĐT.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế đã chủ động phối hợp với các Cơ quan chức năng có liên quan để thu thập thông tin, dữ liệu liên quan đến Netflix (là Công ty cung cấp dịch vụ giải trí truyền hình trực tuyến có trụ sở tại Hà Lan, cung cấp dịch vụ tại hơn 100 Quốc gia, trong đó có Việt Nam), trên cơ sở đó đã có các Công văn đề nghị Netflix thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật thuế Việt Nam.

Thanh tra 4.030 cuộc sau hoàn thuế GTGT

Thời gian qua, ngành thuế cũng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm tra hoàn thuế GTGT, chỉ đạo đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ thực hiện trong thanh tra, kiểm tra hoàn thuế. Thực hiện đối chiếu, xác minh, phối hợp với các cơ quan ban ngành khác như: chính quyền địa phương, cơ quan Hải quan, Ngân hàng, Công an,... để thực hiện các nghiệp vụ trong thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, tổ chức phổ biến các hành vi vi phạm, trao đổi kinh nghiệm về các dấu hiệu, hành vi vi phạm trong hoàn thuế GTGT để có biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm với trường hợp người nộp thuế có gian lận trong việc sử dụng hóa đơn và hoàn thuế.

Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành thuế đã thực hiện được 4.030 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn là hơn 25.851 tỷ đồng. Trong đó, số quyết định ban hành trong năm 2022 là 328 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là hơn 3.076 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2022 là 3.702 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là hơn 22.774 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 186,42 tỷ đồng. Trong đó, số thuế truy hoàn là 151,92 tỷ đồng, phạt là 34,49 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 59,46 tỷ đồng.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Chống thất thu qua thanh tra, kiểm tra tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1669609381 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1669609381 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7