Hàng container qua cảng Hải Phòng tăng do kết nối với nhiều cảng quốc tế

Video - cách đây 1 năm

Chưa năm nào tuyến dịch vụ hàng hải từ cảng biển Hải Phòng kết nối đi các cảng trên thế giới nhiều như năm 2021.

Tác giả: HẢI NGÂN - LÊ LINH