Thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp Việt Nam

Video - cách đây 3 tháng

Mặc dù rất nỗ lực trên hành trình hướng tới xây dựng KCN xanh, bền vững, song các KCN tại Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN