Du lịch Việt Nam 2023 còn nhiều dư địa để phát triển

Du lịch Việt Nam 2023 còn nhiều dư địa để phát triển

Trong những giải pháp được đưa ra, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh sự hỗ trợ về nguồn lực tài chính cần được triển khai nhanh chóng tới doanh nghiệp, tới cộng đồng để sớm khôi phục trở lại.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1675091570 AND id NOT IN (238321,238340,238336,238322,238312,238328,238333,238330,238329) AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1675091570 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
Sự kiện thường niên